AG Sigorta

PROJE DETAYI

Bir kurumun dışarıdan görünen yüzüne “kurumsal kimlik” denir. Kurumun bu yüzünü oluşturmak için yapılan çalışmalar ise “kurumsal kimlik çalışması” olarak adlandırılır. Kurumsal kimlik oluşturulurken şirket bir bütün olarak ele alınır ve oluşturulacak şirket ismi, şirket logosu, şirketi temsil edecek görseller vs… uzunca bir süre değiştirilmeyecek şekilde hazırlanır.

Kurumsal kimlik, kurumu globalleşen dünyada daha güçlü bir hale getirir ve tüketiciler üzerinden kurumun bir imajı olması açısından çok önemlidir. Kurumsal kimliğe bir nevi kurum imzası diyebiliriz. Nasıl insanlar kendi imzalarını ömürlerinin sonuna kadar kullanıyorsa, kurumsal kimliklerde oluşturulduktan sonra uzunca bir süre değişim göstermemelidir. Muhakkak küçük değişiklikler olacaktır, fakat sürekli değişiklik kurumum kurumsal kimliğini zedelemekten başka bir işe yaramaz.

Kurumsal kimlik çalışmalarına başlarken bu çalışmaları kurum içi çalışmalar ve kurum dışı çalışmalar olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Aşağıda yapılabilecek olan çalışmalara örnekler vereceğiz.

Kurum İçi Çalışmalarda Uygulanabilecekler;

Logo ve amblem kullanım standartlarını belirlemek

Zarf, kartvizit, bloknot ve dosya tasarımlarını oluşturmak

Çek, senet, irsaliye, fatura, makbuz ve değerli diğer evraklar gibi muhasebe ile ilgili belgelerin tasarımlarını yapmak

Devam kağıdı ve antetli kağıtların tasarımlarını yapmak

Haberleşme formlarını oluşturmak

Kurumsal kimlik kullanım kılavuzlarını hazırlamak

Kurum personelinin giyim ve kuşamının standart olarak belirlenmesi

Kurum personelinin davranışlarını belirlemek

Kurum içi yönlendirmeleri oluşturmak

Dijital olan belgelerin tasarımlarını yapmak

WhatsApp